Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Geguritan Tema Globalisasi: Jamanku Jamanmu

Jamanku Jamanmu
Le, anggerku
Elingana piwelingku
Ing jaman kang beda karo jamanmu
Ing jaman kang kabeh sarwa maju
Jaman kang dadekake sliramu
Bisa owah
Nadyan ngalah tetep kalah

Le, anggerku
Wusana manungsa wis kelangan cekelan
Adab tata krama mung ana gendongan
Globalisasi kang dadi aran
Teknologi canggih ngrembaka saparan-paran
Le, gatekna sing temenan
Supaya uripmu bisa kebak kawicaksanan
Unggah-ungguh iku prelu
Nadyan eluhmu tumetes saben dalu
Kudu sinau
Amrih budi ing panguripanmu
Anjaga lestari budaya ing jamanku

Le, anggerku
Jamanku jamanmu
Tansah adiluhung ing prilaku
Ginawa lestari mbesuk anak putu

                                                           Ahsani Taqwim
                                                           Sriombo, 1 September 2018

Ahsani Taqwim
Ahsani Taqwim Halo semua, selamat datang di blog saya. Mengenai informasi tentang saya, bisa menghubungi melalui email. Selamat menggali informasi sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat. Aamiin.

Post a Comment for "Geguritan Tema Globalisasi: Jamanku Jamanmu"