Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tugas Akhir Modul 1 Profesional Bahasa JawaSakwise maca modul siji tekan papat, coba saiki para siswa padha nyathet tembung-tembung kang angel banjur golekana sinonim, homonim, antonim, homograf, lan hiponimi, digarap kelompok banjur didiskhusikake. Asiling dhiskusi ditulis ana njero tabel kaya kapacak ing ngisor iki.
Tembung-tembung kang angel saka asiling dhiskusi manut para siswa.
No.
Tembung
Sinonim
1
Dalan
Gili, ratan, marga, lurung, delanggung
2
Getih
Rah, ludira, rudira
3
Ibu
Biyung, indhung, umi, wibi, puyengan, mbok
4
Gludhug
Guntur, grah, gurnita, pater, bledhed, guruh,
5
Segara
Samodra, jaladri, laut, seganten, tasik
6
Utusan
Duta, caraka, candhaka
7
Omah
Griya, wisma, panti, graha
8
Mati
Seda, palastra, pralaya, lena, antaksa, puput yuswa
9
Seneng
Bungah, sengsem, bagya, sukengkapti
10
Rusak
Rabasa, brasta, punah, remak, rempu, rurah, swuh
11
Slamet
Rahayu, basuki, raharja
12
Awak
Badan, salira, angga, raga
13
Buta
Ditya, asura, yaksa, kelana, reseksa, denawa, diyu
14
Anak
Putra, atmaja, yoga, tanaya, suta, siwi, sunu, weka
15
Wulan
Candra, badra, basanta, lek, sasadra, sasi
16
Srengenge
Baskara, bagaskara, bagaspati, arka, aruna, diwangkara
17
Alas
Wana, wanadri, jenggala
18
Gawe
Yasa, karya, kardi, karti
19
Geni
Api, agni, brama, dahana , pawaka
20
Mangan
Nedha, dhahar, boga, madhang

No.
Tembung
Homonim
1
Duka
§ Nesu
§ Embuh
2
Pandung
§ Maling
§ Pangling
3
Golek
§ Pados
§ Boneka
4
Kalong
§ Suda
§ Araning kewan kang saba bengi bangsane lawa
5
Dalu
§ Wengi
§ Mateng kanggo buah
6
Mundhut
§ Tuku, tumbas
§ Jupuk, jiot
7
Ngasta
§ Mulang
§ Nggawa
8
Ngukur
§ Ngilangi rasa gatel nganggo tangan utawa kuku
§ Arep ngerti dawa, dhuwur lan ambane
9
Sekar
§ Tembang
§ Kembang
10
Serat
§ Tulis
§ Layang
11
Waja
§ Untu
§ Piranti kang digunakake kanggo nggoreng/ masak
12
Papan
§ Panggonan
§ Kayu kang digawe titipi-tipis
13
Tabuh
§ Mulai/ wiwiti
§ Nuthuk
14
Wulan
§ Sasi (Januari, Februari, lsp)
§ Jeneng satelit kang ngubengi bumi
15
Catur
§ Guneman, kandha,
§ Papat
16
Enggal
§ Arep
§ Anyar
17
Asma
§ Salah sawijining penyakit (pega)
§ Jeneng
18
Wayah
§ Wektu
§ Putu
19
Suku
§ Sikil
§ Salah sawijine sandhangan swara ing aksara Jawa
20
Ngelih
§ Luwe
§ Mindhah

No.
Tembung
Antonim
1
ketiga
rendheng
2
kosong
isi
3
wedi
wani
4
tipis
kandel
5
jembar
ciyut
6
lunga
Bali/ mulih
7
pinter
bodho
8
sregep
kesed
9
kemproh
resikan
10
kerep
arang
11
lanang
wadon
12
kiwa
tengen
13
landhep
kethul
14
gepeng
gilig
15
cuwer
kenthel
16
merem
melek
17
padhang
peteng
18
mbukak
nutup
19
ragil
mbarep
20
pitakonan
wangsulan

No.
Tembung
Homograf
1
Cemeng
Cemèng
2
Gendheng
Gendhèng
3
Kesèd
Kèsèd
4
Geger
Gègèr
5
Peres
Pèrès
6
Kenceng
Kenceng
7
Keket
Kèkèt
8
Meri
Mèri
9
Gedheg
Gedhèg
10
Pepet
Pèpèt
11
Mbeler
Mbelèr
12
Kecap
Kècap
13
Apel
Apèl
14
Teras
Tèras
15
Cepet
Cèpèt
16
Tekek
Tèkèk
17
Seret
Sèrèt
18
Bebek
Bèbèk
19
Geget
Gègèt
20
Teles
Tèlès (Basa Banyumasan “bisa”)


No.
Tembung
Hiponimi
1
Angka
Siji, loro, telu, papat, lima, enem, pitu, wolu, sanga, lsp.
2
Planet
Bumi, mars, saturnus, jupiter, venus, lsp
3
Watu
Granit, kapur, krikil, lsp
4
Kembang
Mlathi, mawar, kamboja, anggrek, kanthil, lsp
5
Kewan
Wedhus, kucing, jaran, sapi, kebo, gajah, bebek, lsp
6
Werna
Abang, ijo, biru, kuning, ireng, jambon, lsp
7
Negara
Indonesia, Amerika, India, Korea, Jepang, lsp
8
Bentuk
Lonjong, kothak, bunder, garis, gedhe, cilik, amba, ciyut, dawa,
9
Rasa
Asin, legi, kecut, pedes, lsp
10
Klambi
Kaos, hem, jas, lsp
11
Indra
Mata, kuping, irung, lsp
12
Kendaraan
Mobil, pit, sepur, montor mabur, montor, lsp
13
Iwak
Grameh, lele, jaer, melem, patin, lsp
14
Manuk
Dara, merak, blekok, lsp
15
Tembung
Aran, kriya, kaanan, sesulih, lsp
16
Wewangun
Hotel, ruko, griya sakit, omah, lsp
17
Kutha
Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Yogyakarta, lsp
18
Dina
Senen, Slasa, Rebo, Kemis, Jemuah, Sebtu, lsp
19
Wulan
Januari, Februari, Maret, April, Mei, lsp
20
Macapat
Maskumambang, Gambuh, Pocung, Mijil, lsp

Ahsani Taqwim
Ahsani Taqwim Halo semua, selamat datang di blog saya. Mengenai informasi tentang saya, bisa menghubungi melalui email. Selamat menggali informasi sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat. Aamiin.

Post a Comment for "Tugas Akhir Modul 1 Profesional Bahasa Jawa"