Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tugas M6 KB4 Menelaah Tes Hasil BelajarPilih dua Kompetensi Dasar sesuai mata pelajaran yang Anda ajarkan. Kembangkan soal tes tertulis bentuk pilihan ganda (lima alternative jawaban) untuk mengukur penguasaan siswa terhadap materi kedua KD tersebut, khususnya pada aspek Pengetahuan. Kembangkan soal sesuai langkah-langkah dan kaidah-kaidah penulisan soal tes pilihan ganda.

Kisi-kisi Penulisan Soal

Satuan Pendidikan : SMK Cendekia Lasem
Mata Pelajaran            : Bahasa Jawa
Kelas/Keahlian           : X/Semua Keahlian
Butir Soal                    : 5
No
Kompetensi Dasar
Kelas
Materi
Indikator
Level Kognitif
No Soal
Bentuk Soal
1
3.1.Memahami isi teks deskriptif tentang makanan tradisional Jawa
X
Teks deskripsi makanan tradisional Jawa
3.1.1.      Siswa dapat memahami isi teks deskriptif tentang makanan tradisional Jawa
Penerapan (L2)
1, 2, 3
PG
2
3.5 Mengidentifikasi kaidah penulisan aksara Jawa dalam dua paragraf yang menggunakan aksara angka.
X
Aksara Jawa
3.5.1.      Menemukan aksara angka dalam huruf Jawa
3.5.2.      Menjawab pertanyaan bacaan
Penalaran (L3)

4


5
PG


I.          Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi menehi tanda (X) ana ing aksara A, B, C, D, utawa E kang koangggep bener!
Wacan kanggo soal nomer 1 tekan 3
Segere garang Asem
Salah siji masakan tradhisional khas Indonesia mligine ing Jawa Tengah, yaiku garang asem. Masakan kanthi bahan ayam kang wus kawentar iki bisa ditemokake ing wewengkon Solo, Kudus, Semarang, Pekalongan, lan saperangan dhaerah liyane kanthi variasi kang werna-werna. Salah siji sing misuwur, yaiku garang asem kang dimasak kanthi bumbu-bumbu pilihan banjur diwungkus migunakake godhong gedhang.
Asile yaiku masakan ayam kang empuk, arum, kanthi duduh santen sing seger mirasa, campur rasa seger asem saka blimbing wuluh tambah pedese lombok jemprit ndadekake sapa wae bakal seneng nyicipi. Cara masak kang migunakake blimbing wuluh utawa asring diarani blimbing sayur ngasilake rasa kecut kang seger tenan. Daging ayam kang empuk lan mirasa ndadekake garang asem bakal langsung entek nalika nyicipi masakan khas Jawa Tengah iki. Garang asem ing jaman saiki saya ngrembaka, katitik ing restoran-restoran mewah uga wis nyediani masakan iki kanthi kreasi kang narik kawigaten banget, saliyane iku uga akeh buku resep-resep masakan kang nulis kepriye gawe garang asem kang enak lan kreasi tambahane.
1.      Kang ndadekake garang asem rinasa seger, yaiku....
a.       Lombok jemprit
b.      Godhong gedhang
c.       Blimbing wuluh
d.      Santen
e.       Daging ayam
2.      Wacan ing dhuwur kalebu teks....
a.       Argumentatif d. naratif
b.      Persuasif                    e. Deskriptif
c.       Eksposisi
3.      Ing ngisor iki, sing ora klebu bahan-bahan kanggo gawe cabuk rambak, yaiku....
a.       Gendar                       d. godhong
b.      Krupuk kulit               e. sambel wijen
c.       Kupat
4.      Angka 257 yen ditulis nganggo aksara Angka dadi....
a.    ;349;               d. ;257;
b.    ;689;               e. ;159;
c.    ;769;
5.      Aksara angka ditulis ing jroning tandha ; kang diarani....
a.       Pada pangkat
b.      Pada adeg-adeg
c.       Pada lungsi
d.      Pada adangiyah
e.       Pada lingsa
Kunci Jawaban
1.      C
2.      E
3.      D
4.      D
5.      A

Rubrik Penilaian
No
Jawaban
Benar
Salah
1.
C. Blimbing wulu
20
0
2.
E. Deskriptif
20
0
3.
D. Godhong
20
0
4.
D. ;257;
20
0
5.
A. Pada pangkat
20
0

Nilai akhir: Jumlah benar x 20
Ahsani Taqwim
Ahsani Taqwim Halo semua, selamat datang di blog saya. Mengenai informasi tentang saya, bisa menghubungi melalui email. Selamat menggali informasi sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat. Aamiin.

Post a Comment for "Tugas M6 KB4 Menelaah Tes Hasil Belajar"