Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sekar Macapat Kinanthi


Para pandhemen Macapat. Ing ngandhap menika, panitra aturaken lelagon sekar macapat Kinanthi ingkang saged di-donlot wonten ing link ingkang sampun sumadya. Sekar  macapat menika ugi saged dipunginakaken para dwija basa Jawi anggenipun nggulawentah para siswa ing pawiyatan-pawiyatan. Nuwun.
1. Kinanthi Slendro 9
2. Kinanthi Pelog 6
3. Kinanthi Pelog Barang


Ahsani Taqwim
Ahsani Taqwim Halo semua, selamat datang di blog saya. Mengenai informasi tentang saya, bisa menghubungi melalui email. Selamat menggali informasi sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat. Aamiin.

Post a Comment for "Sekar Macapat Kinanthi"