Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sekar Macapat Sinom


Para pandhemen Macapat. Ing ngandhap menika, panitra aturaken lelagon sekar macapat Sinom ingkang saged di-donlot wonten ing link ingkang sampun sumadya. Sekar  macapat menika ugi saged dipunginakaken para dwija basa Jawi anggenipun nggulawentah para siswa ing pawiyatan-pawiyatan. Nuwun.
1. Sinom Kalulut
2. Sinom Grandhel pelog 6
3. Sinom Pelog Barang
Ahsani Taqwim
Ahsani Taqwim Halo semua, selamat datang di blog saya. Mengenai informasi tentang saya, bisa menghubungi melalui email. Selamat menggali informasi sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat. Aamiin.

Post a Comment for "Sekar Macapat Sinom"