Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Download Kapustakan Djawi

Para Kadhang sutresna sastra Jawi. Ing link menika badhe kula aturaken Kapustakan Djawi anggitanipun Poerbatjaraka. Kapustakan menika saged dipunginakaken kangge nambah kawruh ing bab sastra Jawi, utaminipun para kanca mahasiswa basa Jawi ingkang pikantuk tugas saking dosen.

Ahsani Taqwim
Ahsani Taqwim Halo semua, selamat datang di blog saya. Mengenai informasi tentang saya, bisa menghubungi melalui email. Selamat menggali informasi sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat. Aamiin.

Post a Comment for "Download Kapustakan Djawi"