Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Geguritan: Klangenan Saben Donga


Geguritan ngisor iki nyritakake pawongan kang lagi nandhang kangen marang pacangane.                       
                               Klangenan Saben Donga
                                 dening Ahsani Taqwim

Rinasuk hawa kang nggawa adhem
Kairing pasuryan cahyaning rembulan
Ing wengi kang dadi seksi
Adheme ati tansah ngugemi janji

Wruha sira sapa kae?
Dadi pangayem ing jroning nala
Mosiking angin kang dadi tanda
Eseme rembulan sajak ora percaya
Yen ing kene, pojok omah iki
Tansah ngenteni slirane
Pepesthi pilihane Sang Nata
Dadi klangenan ing saben donga


                                    Tuyuhan, 10 Oktober 2019
Ahsani Taqwim
Ahsani Taqwim Halo semua, selamat datang di blog saya. Mengenai informasi tentang saya, bisa menghubungi melalui email. Selamat menggali informasi sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat. Aamiin.

Post a Comment for "Geguritan: Klangenan Saben Donga"