Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

NILAI AKHIR BAHASA JAWA GASAL 2019-2020

Para siswa SMK Cendekia Lasem. Ingkang badhe ngersakake asiling pungkasan biji basa Jawi, saged didonlot ing link ngandhap menika. Sumangga dipungatosaken bijine piyambak-piyambak ingkang sampun sumadya ing saben klas. Nuwun.
Ahsani Taqwim
Ahsani Taqwim Halo semua, selamat datang di blog saya. Mengenai informasi tentang saya, bisa menghubungi melalui email. Selamat menggali informasi sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat. Aamiin.

Post a Comment for "NILAI AKHIR BAHASA JAWA GASAL 2019-2020"